Bank zdjęć - photostock.stolz.pl
Licencje

Zdjęcia darmowe – ogólne warunki
Warunkiem otrzymania zdjęć bezpłatnie z kategorii „Darmowe” jest zakup przynajmniej jednego płatnego zdjęcia na minimalną wartość 5 PLN oraz umieszczenie na stronie zamawiającego, której adres powinien podać w komentarzu do zamówienia, linku w formie „Zdjęcia: <a href="http://www.stolz.pl" target="_blank" title="Zdjęcia hoteli i pensjonatów">Tomasz Stolz Photography „ widzianego na stronie zamawiającego jako: „Zdjęcia: Tomasz Stolz Photography”. Link powinien być umieszczony w stopce strony, lub bezpośrednio pod zdjęciem / zdjęciami. Jeśli zamawiający oprócz zdjęć darmowych skorzystał także z płatnych zdjęć, również powinien umieścić link na swojej stronie zgodnie z ww. zasadami.
 
 .............................................................................................................................................................................................................................

  
Zdjęcia płatne – ogólne warunki
Kupując licencję do wykorzystania pliku, możesz używać go tak długo, jak chcesz, możesz wykorzystywać obraz do licznych projektów oraz aplikacji. Wszystkie zdjęcia w naszym banku zdjęć są sprzedawane z licencją Royalty Free. Licencja standardowa może zostać wykorzystana na potrzeby jednego projektu dla klienta lub jednej kampanii. W praktyce oznacza to, że nie wolno Ci wykorzystywać zdjęć na potrzeby różnych działalności – jeśli zdjęcie ma posłużyć w dwóch różnych kampaniach, to powinieneś zakupić je ponownie. Kupując zdjęcie podaj w komentarzu do zamówienia miejsce, w którym zdjęcie zostanie wykorzystane. Zabronione jest odsprzedawanie zdjęć. Jeśli interesuje Cię licencja rozszerzona skontaktuj się z nami: photostock@stolz.pl

.............................................................................................................................................................................................................................

Licencja Standardowa  - (dotyczy zdjęć płatnych i darmowych)
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą umową licencyjną. Poniższe postanowienia umowy licencyjnej są umową prawną sporządzoną pomiędzy licencjobiorcą, a „Tomasz Stolz Photography” będącym właścicielem serwisu „photostock.stolz.pl” z siedzibą w Pobierowie, przy ul. Ostrowskiej 4, 72-346 Pobierowo.  Wszystkie prawa i obowiązki dotyczą wykorzystania zdjęć umieszczonych w serwisie internetowym „photostock.stolz.pl”. Nabywając jakiegokolwiek zdjęcia zgadzasz się na poniższe warunki i stajesz się stroną niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami poniższej umowy nie nabywasz prawa do korzystania z jakichkolwiek zdjęć poza przeglądaniem w serwisie internetowym „photostock.stolz.pl” Zdjęcia royalty free są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

 

§1

Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy na nabyte zdjęcia dostarczonego niezależnie od formy (dostarczone na skrzynkę e-mail lub poprzez serwer FTP, na płycie CD/DVD). Przez nabycie zdjęcia rozumie się uiszczenie opłaty licencyjnej przez Licencjobiorcę. Właściwa dla danego zdjęcia kwota opłaty widnieje bezpośrednio przy wybranym zdjęciu.

§2

Licencjobiorca może wykorzystywać zakupione zdjęcia wyłącznie jako element skończonego projektu wizualnego komercyjnego lub niekomercyjnego na potrzeby produkcji własnych oraz zleconych przez klienta w celach wydawniczych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i w innych formach.

§3

Licencjobiorca nabywa prawa do publikacji zdjęć w formie skończonego projektu w dowolnym miejscu i nakładzie.

§4

Dozwolone użytkowanie. Licencja Standardowa umożliwia wykorzystanie fotografii Royalty Free jako element graficzny do następujących celów:

a) Materiały elektroniczne: witryna internetowa/blog, prezentacja multimedialna, elektroniczne banery reklamowe. 
b) Materiały drukowane w nakładzie łącznym nie większym niż 100 tys. egz.: w reklamie prasowej, w czasopismach i gazetach, książki, broszury, materiały reklamowe (ulotki, katalogi, teczki ofertowe, wizytówki itp.), wydruk wielkoformatowy, okładka lub nadruk na płycie CD/DVD oraz z uwzględnieniem ograniczenia z §5: widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze.
c) Element wystroju wnętrza - biuro, mieszkanie, lokal (sklep/restauracja/klub/pub).     
d) Rozpowszechnianie poprzez przekaz telewizyjny i wideo - filmy fabularne i dokumentalne, produkcje i reklamy telewizyjne, filmy szkoleniowe.

§5

Ograniczenie wykorzystania zdjęć na licencji Standardowej. Zdjęć Royalty Free nie można wykorzystywać do następujących celów: 
a) Materiały elektroniczne do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej: szablony witryn internetowych, kartki elektroniczne, tapety i wygaszacze ekranu komputera lub urządzeń przenośnych (telefony komórkowe itp), programy komputerowe/gry wideo. 
b) Druk na rzeczach do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej (np. kubki, podkładki pod mysz, tekstylia, gry, zabawki, widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze, parasole itp.), produkty reklamowe. 
c) Wydruki wielkoformatowe zdjęć do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej.
d) Zabrania się publikacji zdjęć w sytuacjach: naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, ośmieszających, kompromitujących, zniesławiających, propagujących przemoc,       nienawiść, dyskryminację,  zawierających treści pornograficzne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obrażających uczucia religijne i innych sprzecznych z dobrymi obyczajami.
e) Nie zezwala się na wykorzystanie zdjęcia w znaku firmowym (logo) lub znaku towarowym (marka) określonego produktu lub usługi. 

§6

Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencja) na zakupione zdjęcia. Zabronione jest sprzedawanie, oddawanie w użytkowanie, wypożyczanie lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane rozpowszechnianie zdjęć. Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego przechowywania zakupionych zdjęć w sposób uniemożliwiający: pobranie zdjęcia (surowego pliku) bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez programy       do sieciowej wymiany plików (peer-to-peer). Licencjodawca dopuszcza możliwość archiwizacji zdjęć w tym na nośnikach CD lub DVD lub innych nośnikach z uwzględnieniem powyższej klauzuli. 

§7

Fotografie są chronione prawem autorskim i przepisami innych ustaw, a prawa autorskie nie przechodzą na nabywcę zdjęcia. 

§8

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem fotografii przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca zwalnia właścicieli, pracowników, przedstawicieli i kontrahentów serwisu photostock.stolz.pl z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z roszczeniami osób trzecich wynikających z naruszenia postanowień niniejszej Umowy i innych       praw.

§9

Licencjodawca nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na zdjęciu. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa na Licencjobiorcy.

§10

Autor fotografii Tomasz Stolz zachowuje wszelkie prawa autorskie, w tym prawa majątkowe oraz prawa własności intelektualnej. 

§11

W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej umowy, naruszenia dóbr osobistych osób występujących na zdjęciach lub naruszenia praw autorskich Licencjodawca może rościć o odszkodowanie od Licencjobiorcy.

§12

Jedynie Licencjobiorca ma prawo wykorzystywać pobrane zdjęcie na potrzeby własnych lub zleconych produkcji. Pracownicy i kontrahenci Licencjobiorcy mogą korzystać ze zdjęć, ale jedynie w zakresie koniecznym do stworzenia projektu końcowego Licencjobiorcy. Pracownicy i kontrahenci są zobowiązani do przestrzegania postanowień warunków niniejszej umowy. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie zdjęć przez pracowników/kontrahentów oraz inne osoby trzecie mające dostęp do pobranych zdjęć.

§13

Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, jest niewyłączna, niezbywalna oraz nie jest ograniczona terytorialnie.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

 

 

 

Wybierz kategorię
» Darmowe (5)
» Sport (27)
» Zwierzęta (31)
» Żywność (6)
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepieDarmowe zdjęcia
Mamy dla Ciebie darmowe zdjęcia. Możesz je wykorzystać w internecie, mając na uwadze warunki licencji.
Polecamy
Pensjonaty Pobierowo - Pensjonat nad morzem

Fotografia
Zdjęcia hoteli, dla hoteli i pensjonatów

DEKORACJA WNĘTRZ
Zdjęcia - obrazy na płótnie do Twojego pensjonatu

POLECAMY
Pogoda - Rewal, Pobierowo, Niechorze

Prześlij